IRZA HOCA( ALİ RIZA OĞUZAY)


1880 yılında Bozkır’ın Dere köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa’dır. İki kız iki erkek kardeş olup beş yaşında yetim kalmıştır.  Derenin yetiştirdiği değerli âlimlerden Nuri hocada kardeşinin birisidir.

           İlk tahsilini Dere’de, Hasan Hocada yapmış, sonra Konya’ya medrese tahsiline diğer üç bozkırlı ile gitmiştir. Diğer üç kişi birisi Meyreli Ali Efendi, diğeri Ahırlılı Tevfik efendidir. 

           İlim tahsil edip Bozkır’a dönerken, Meyreli Ali Efendi; ben askere gidip şehit olacağım der. Dediği gibi askere gider ve kırk gün sonra da şehit olur.  Tevfik Hoca; hukuk okuyacağım der, o da hukuk okuyarak avukat olur. Rıza Hoca ise;  bende köyde çocuk okutacağım demiş, Dere’ye yerleşerek talebeler yetiştirmeye başlamıştır.  Mutafa Parlaktürk’ü (Musda’ Efendi) on sene okutmuştur.  

      Dört sene kadar zaman zaman Konya Kapı camisinde vaaz vermiştir. Hatipliği çok güçlü olup sanki olayları yaşıyor gibi hitap ettiği söylenir.  Hatta anlattığı meseleye göre bazen ayağa kalkar bazen sanki kılıç sallar ve anlattığı konuyu canlandırarak adeta kendinden geçermiş. Yakın tarihte vaaz veren rahmetli Timurtaş Uçan kadar en az hitabının güçlü olduğu söylenir. 

            Daha sonra 1941de Çumra/ Alibey Höyüğüne göç etmiş, orada da talebeler yetiştirmiştir. Ondan sonrada Çumra müftüsü olmuş, hizmetlerine Çumra müftüsü olarak devam etmiştir.   

    1952de hacca gider ve hac dönüşünden 10 gün sonra vefat eder. 

            İlk evliliği Haceli gilden olup ilk eşi  vefat etmiş  bir çocuğu elinde kalmıştır. İlk çocuk Dere’de Irza Hocanın Mustafa’dır. (Mustafa Oguzay, sağır Irzanın babası).    

            İkinci evliliği Haytalardan olup ondan da üç kız, dört oğlan çocuğu olmuştur.  Hayatta kalan İstanbul’da yaşayan Mustafa Oguzay ve Abdullah Oguzay abilerimizdir.

           Hakında:  

           Konya’dan dönerlerken Konya’nın ileri gelenleri; ‘’Konya’nın ilmini üç dağlı götürüyor demişlerdir.’’

Tüm geçmişlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyoruz. mekanları cennet olsun.

Kaynak: Abdullah OĞUZAY- Rıza SİVRİ

Derleyen Adnan SİVRİ/BOZKIRÎ

hakkında ilave etmek isteyen köylümüz olursa aşağı eklesin  sonra yazıya ekleriz.


IRZA HOCA( ALİ RIZA OĞUZAY)  IRZA HOCA( ALİ RIZA OĞUZAY) Reviewed by Bozkır Dernekleri on 23:03 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.